• JL. TG. UBAN KM. 40 KP. KANGBOI RT.05 RW.02 DESA TOAPAYA UTARA, KECAMATAN TOAPAYA, KABUPATEN BINTAN
  • desatoapayautara@gmail.com

Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 1 0.76% 1 0.76% 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 6 4.55% 4 3.03% 2 1.52%
4 10 s/d 14 Tahun 7 5.30% 2 1.52% 5 3.79%
5 15 s/d 19 Tahun 14 10.61% 8 6.06% 6 4.55%
6 20 s/d 24 Tahun 17 12.88% 10 7.58% 7 5.30%
7 25 s/d 29 Tahun 6 4.55% 4 3.03% 2 1.52%
8 30 s/d 34 Tahun 6 4.55% 3 2.27% 3 2.27%
9 35 s/d 39 Tahun 9 6.82% 2 1.52% 7 5.30%
10 40 s/d 44 Tahun 14 10.61% 10 7.58% 4 3.03%
11 45 s/d 49 Tahun 13 9.85% 5 3.79% 8 6.06%
12 50 s/d 54 Tahun 12 9.09% 6 4.55% 6 4.55%
13 55 s/d 59 Tahun 13 9.85% 7 5.30% 6 4.55%
14 60 s/d 64 Tahun 7 5.30% 5 3.79% 2 1.52%
15 65 s/d 69 Tahun 3 2.27% 2 1.52% 1 0.76%
16 70 s/d 74 Tahun 1 0.76% 0 0.00% 1 0.76%
17 Di atas 75 Tahun 3 2.27% 2 1.52% 1 0.76%
JUMLAH 132 100.00% 71 53.79% 61 46.21%
BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 132 100.00% 71 53.79% 61 46.21%